دو سفیر پیشین آمریکا در طی مقاله ای در»واشنگتن پست «از رجب طیب اردوغان خواستند از قدرت کنارگیری کند

روزهای سیاه در انتظار ترکیه است

TURKEY

بخش خبری جوانان امروز– اینروزها رجب طیب اردوغان بشدت تحت فشار است و به نظر میرسد که حتی اربابان اش از او می خواهند که از قدرت کنار برود .

اخیرأ رسانه دولتی ترکیه ( ت رت ) نوشته است که : دو سفیر سابق آمریکا در آنکارا مقاله ای مشترک در واشنگتن پست به قلم گرفته و طی آن اردوغان را به استعفا دعوت کردند.

اریک ادلمون سفیر امریکا در ترکیه در سال های ( 2003 تا 2005) و مورتون آبراموویتز سفیر امریکا در ترکیه بین سال های ( 1998 تا 1990) این مقالات  را بطور جداگانه در » واشنگتن پست» نوشتند که هر دو معتقد بودند  که برای بهتر شدن شرایط ترکیه و ایجاد فضای دمکراسی در ترکیه رجب طیب اردوغان  می بایست که از قدرت کنار برود.

ابراهیم کالین سخنگوی دولت اردوغان  هم به این مقاله  که دو سفیر پیشین آمریکا در آنکارا که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را مورد انتقاد قرار داده، واکنش شدیدی نشان داد.

سخنگوی دولت در حساب تویتر خود چنین نوشت: «دو سفیر سابق آمریکا که خود را چیزی می پندارند، نوشته اند که «اردوغان استعفا دهد». روزهایی که به ترکیه دستور می دادید گذشته است آقایان

با چنین مقالاتی و فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دول غربی بر دولت ترکیه تنها نشان از این است که زمان اردوغان بسر رسیده و صد البته با شناختی که از روحیات » رجب طیب اردوغان » داریم مشخص است که نه تنها از قدرت کناره گیری نخواهد کرد بلکه حاضر است به دلیل ماندن در راس قدرت ترکیه را به خاک و خون بکشد .

در هفته های اخیر هم دولت رجب طیب اردوغان سعی در تصویب  قوانینی دارد که مصونیت نماینده های مجلس و یا دیپلمات هائی را که از رجب طیب اردوغان به هر شکل و فرمی انتقاد می کنند را از میان برداشته و مخالفان خود را راهی زندان کند.

پیش بینی می شود ترکیه که در ماههای اخیر شاهد بمب گذاری های متعدد شده و یا به اصطلاح

مقامات ترکیه » فشارها و کشتار کردها را مقابله با تروریست » پ ک ک » قلمداد می کنند حال اینکه رجب طیب اردوغان بیم و هراس دارد از به قدرت رسیدن کردها در پارلمان ترکیه ، البته این بیم را گروه های دیگر سیاسی در ترکیه هم دارا می باشند.

پاسخ سخنگوی دفتر اردوغان در تویئتر اش به دو سفیر سابق امریکا نشان از این دارد که دولتمردان ترکیه براستی دچار این توهم شده اند که در منطقه به زور و توان خود است که جولان می دهند ، بی آنکه بدانند از آنجائیکه اربابانشان خبر دارند که چطور هم غرب را سر کیسه می کنند در سال های اخیر بواسطه آوارگان سوریه ای و هم اینکه با داعش و اعراب از سوئی معامله می کنند و صد البته رابطه های بسیار دوستانه ای که با جمهوری اسلامی داشتند در طی 14 سال اخیر همه و همه در پرونده ترکیه موجود است .

کشور ترکیه تا بیست سال پیش حتی برق و آب نمی توانست به مردم ترکیه بدهد ، مردم ترکیه در فقر مطلق زندگی می کردند ولی حالا به نظر قد علم کرده و خود را در منطقه قدرتی محسوب می کنند .

نوشته : خ – نورشید