دو سفیر پیشین آمریکا در طی مقاله ای در»واشنگتن پست «از رجب طیب اردوغان خواستند از قدرت کنارگیری کند

روزهای سیاه در انتظار ترکیه است بخش خبری جوانان امروز– اینروزها رجب طیب اردوغان بشدت تحت فشار است و به نظر میرسد که حتی اربابان اش از او می خواهند که […]

خواندن مطلب →