جمهوری اسلامی هنوز در پی کشتن سلمان رشدی

بخش خبری جوانان امروز – آخرین رقم پرداختی به کسی که بتواند سلمان رشدی را بکشد 600.000 دلار بر آورد شده است .

در میان مشکلات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که مردم با دولت اسلامی حاکم درگیر هستند خبر پابرجا بودن فتوای ایت اله خمینی برای کشتن سلمان رشدی هنوز در جریان است.

بنا به گزارش اخیر خبرگزاری  فرانسه 24 – پس از بیست و هفت سال هنوز مسئله ترور سلمان رشدی در راس خواسته های تند روهای نظام جمهوری اسلامی است .

بیست و هفت سال پیش بنا به فتوای خمینی کشتن سلمان رشدی به دلیل کتاب توهین آمیزش در مورد پیامبر اسلام یک امر واجب برای هر مسلمان بود.

البته تا کنون تعدادی به دلیل ارتباط با چاپ این کتاب » آیات شیطانی » مورد تهاجم قرار گرفته اند بارها و مترچمی که این کتاب را در سال 1991 به زبان ژاپنی ترجمه کرده بود نیز به قتل رسیده است . اما تا کنون موفق به از میان برداشتن مهره اصلی » سلمان رشدی » نشده اند .

به گفته جناح تندرو در ایران هنوز فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی پابرجاست ، نکته جالب اینجاست که اخیرأ خبرگزاری فارس لیستی از چهل خبرگزاری را منتشر ساخته که هر کدام مبلغی به جایزه قتل سلمان رشدی افزوده اند و سهم خبرگزاری فارس نیز 30000 دلار است.

در حال حاضر مبلغ کل که برای کشتن سلمان رشدی بالغ بر 600.000 دلار تخمین زده می شود که دولت ایران وعده داده که به کسی که سلمان رشدی را بکشد خواهد داد.