اخطار » دونالد تاسک » رئیس اتحادیه اروپا به پناهجویان اقتصادی – راهی اروپا نشوید !

http://

 

نویسنده و تحلیل گر سیاسی

خاطره نورشید

در پی دیدار یکروزه » دونالد تاسک » از یونان و ترکیه ، دو کشوری که مرز هایشان به اروپا ختم می شود مرزهائی که در پنج سال گذشته بیش از هر زمان دیگری محل ورود مهاجرین غیر قانونی به اتحادیه اروپا بوده است پیامی به مهاجرین داد وی خطاب به مهاجرین غیرقانونی گفت : اگر مشکلات اقتصادی دارید راهی اروپا نشوید زیرا امکان پذیرش پرونده پناهجوئی شما غیر ممکن است .

وی پس از دیدار با الکسیس تریپراس نخست وزیر یونان نیز در یک مصاحبه خبری بر گفته هایش پافشاری نموده و از مهاجرین خواست که به قاچاقچیان اعتماد نکرده و جان و مال خود را به مخاطره نیاندازند .

در پی دیدار تاسک از ترکیه وی افزود که دولت ترکیه می داند که چه راهکارهائی را بیاندیشد تا مانع از خروج غیر قانونی افراد از مرزهای کشورش چه از راه آبی و خشکی و یا هوائی به اروپا شود.

اما به نظر می رسد علیرغم کمک های مالی که اتحادیه اروپا از این دوکشور ( یونان و ترکیه) می کند و در ازای آن خواستار پیشگیری های جدی از خروج مسافرین قاچاق از مرزهای این دو کشور مرزهای این دوکشور است اما هیچیک از این دو کشور به جدیت مرزهای خود را بر روی عبور مسافرین قاچاق نبسته و همچنان دهها هزار نفر هر ماه به طریقی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می رسند.

بطور مثال ترکیه  در ازای هر 50 قایق و یا لنج مملو از مسافرین قاچاق به قید قرعه یک و یا دو قایق را درمقابل لنز دوربین ها  گرفته و خبر آن بلافاصله در میدیای ترکیه پوشش میگیرد ولی همان مسافرین پس از چند ساعت و یا روز مجددأ رها می شوند تا از همان طریق به راه خود دامه دهند.

علت این واکنش ترکیه و حتی یونان به دلیل حضور شمار زیادی مسافر غیر قانونی در کشورشان است و این دو کشور علی رغم دریافت میلیاردها یورو از کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل هیچگونه کمک مالی بصورت مدون از پناهجویان نمی کنند و در این دو کشور هر کسی به تناسب توان مالی خود فقط می تواند به زندگی ادامه دهد .

شاید بهتر باشد اتحادیه اروپا بجای این سفرها و دیدارهای بیهوده هیئتی ناظر بر چگونگی رسیدگی به پناهجویان در این دو کشور شود و یا هیئتی از اتحادیه اروپا مسئول سکنی دادن و پرداخت حمایت های مالی به پناهجویان در این دو کشور شود، تا بدین طریق از هجوم سیل مسافرین قاچاق به کشورشان جلوگیری کنند.