دادگاه فعالین مدنی  بازداشت شده در سی ام آبانماه امروز برگزار خواهد شد

خبر: صفحه حقوق بشری مجله آنلاین جوانان امروز

بنا به گزارشات رسیده گروهی از بازداشت شدگان و فعالین مدنی که شنبه سی ام آبانماه سال جاری زمانیکه در یک تجمع مسالمت آمیز در مقابل زندان اوین courtتجمع کرده بودند و همین عمل منجر به دستگیری آنان شده بود صبح روز سه شنبه » امروز» به همراه پرونده های شان به جرم » اخلال در نظم عمومی » روانه دادگاه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا ـ تعدادی از فعالین مدنی روز بیستم بهمن ماه 1394 در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» محاکمه خواهند شد. اغلب این فعالین مدنی روز شنبه سی آبان در یک تجمع مدنی مسالمت آمیز مقابل زندان اوین بازداشت شده اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت : سیمین عیوض زاده، رضا ملک، هاشم زینالی، احسان خیبر، عادل عروجی، محسن حاصلی، محسن شجاع، خدیجه (لیلا) میرغفاری، اعظم نجفی، پروین سلیمانی، شرمین یمنی، سارا ساعی تعدادی از فعالینی هستند که بیستم بهمن ماه ( سه شنبه) محاکمه می شوند.

طبق شواهد فعالین مدنی که از روز سی ام آبان ماه بازداشت شدند، زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شدند و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند.