حکم اعدام  شاعر فلسطینی در بند سعودی ها اشرف فیاض لغو شد

ASHRAF

ترجمه : بخش خبری جوانان امروز

پس از ماه ها تلاش کنشگران سیاسی و اهالی قلم و سازمان عفو بین الملل در نهایت دادگاه حکم اعدام شاعر جوان فلسطینی » اشرف فیاض »  را به هشت سال زندان و تحمل 800 ضربه شلاق تقلیل داد.

با اینکه تمامی فعالین حقوق بشری و اهالی قلم و ..از تقلیل حکم اعدام به زندان و شلاق خرسند شدند ولی براین باور هستند که مدت زندانی وحکم شلاق زدن بدور از رعایت حقوق بشری است .

طبق حکم دادگاه این 800 ضربه شلاق در شانزده نوبت زده خواهد شد ( در هر نوبت 50 ضربه شلاق ) . جرم این جوان فلسطینی » توهین به اسلام و محمد پیامبر و همینطور ارتداد و انکار اسلام بیان شده است .

فعالین حقوق بشری امیدوار هستند که بتوانند مقامات سعودی را متقاعد به آزادی بی قید و شرط » اشرف فیاض » کنند.

گفته می شود که فیاض از کسالت روحی رنج می برد و پدر وی پس از شنیدن خبر حکم اعدام وی پیشتر سکته کرده بود و ماه قبل دار فانی را وداع گفت ، در حالیکه مقامات سعودی به فیاض این اجازه را ندادند که به دیدار پدرش رفته و یا حتی پس از مرگ وی در مراسم خاکسپاری اش شرکن نماید ، به همین دلیل اشرف فیاض از نظر روحی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

منبع روزنامه گاردین