جولیان آسانژ پایه گزار ویکی لیکس در تیتر خبرها

ترجمه : خاطره نورشید 

جولیان آسانژ : اگر سازمان ملل به نفع من رای صادر نموده پس می بایست پاسپورت مرا به من بازگردانده و تمامی احکام دستگیری من لغو شود.

جولیان آسانژ در یک تبعید ( حبس ) خودخواسته ، از ترس دستگیری توسط پلیس بریتانیا و تحویل اش به دولت سوئد درپی ادعای دو زن که مورد تجاوز قرار گرفته بودند توسط وی ، از سال 2012 به سفارت اکوآدور پناهنده شد.

در پی افشاگری های مطالب محرمانه دولت امریکا در پی دستگیری جولیان آسانژ بود و در همان روزها دو ادعای تجاوز جنسی از سوی دو زن در سوئد حکم بازداشت و استرداد وی به سوئد از سوی دادگاهی در این کشور صادر شد.

http://

جولیان اسانژ این را توطئه ای برای دستگیری و استردادش یه امریکا دانسته و از ترس اش به بریتانیا رفت ولی در پی اخطار پلیس بریتانیا که خود را مکلف می دانست تا وی را  نه به دلیل افشا گری هایش بلکه به دلیل ادعای دو زن که مورد تجاوز قرار گرفته بودند به سوئد بازگرداند.

از اینرو وی به سفارت اکوآدور پناهنده و از حمایت این سفارت استفاده کرد و همواره پلیس بریتانیا منتظر فرصتی بوده و هست تا او را خارج از سفارت دستگیر کند .

سخنگوی ساختمان شماره 10 در خیابان داوننیگتون ( دفتر نخست وزیری بریتانیا) می گوید : تصمیم سازمان ملل در مورد آقای آسانژ کاربرد حقوقی ندارد و ما موظف هستیم ایشان را به دلیل خواست دولت سوئد برای رسیدگی به پرونده تجاوز جنسی بدان کشور استرداد نمائیم.

وکلای جولیان آسانژ به سازمان ملل و نهاد حقوق بشری شکایت کرده اند برای حفظ جان آسانژ ، به نظر می رسد که روز جمعه 5 فوریه نتیجه بررسی های سازمان ملل اعلام خواهد شد ، وکیل آسانژ می گوید اگر موکل اش را به سوئد بازگردانند می بایست که بلافاصله پس از بازجوئی ها تمامی پرونده بسته شود ، چرا که موکل اش در طول سه سال نیم گذشته به میل خود مثل یک زندانی در سفارت اکوآدور خود را محبوس نموده و در نتیجه مدت زندانی بودن اش را سپری نموده است.

گفتنی است که آقای آسانژ در مورد دو اتهام محکوم شناخته نشده است و فقط برای رسیدگی به شکایت ها دولت سوئد وی را خواسته است ، وکیل وی می گوید اگر دولت سوئد قول دهد که وی را به امریکا استرداد نمی کند موکل اش حاضر است که در بازجوئی شرکت کند تا بتواند بی گناهی اش را به اثبات برساند.

اما هنوز دولت سوئد چنین قولی را نداده و همه چشم ها منتظر نتیجه رسیدگی به پرونده آسانژ از سازمان ملل هستند .

به گفته یکی ازآگاهان » اگر سازمان ملل نتواند به پناهندگی و حفاظت از جان آسانژ در مقابل کشورهای غربی بر آید ، بطور قطع توانائی این نهاد برای حفظ جان افراد خود نکته ای چالش بر انگیز خواهد بود.

جولیان آسانژ از نظر سلامتی جسمی مشکلات فراوانی دارد و به دلیل اینکه نمی تواند پایش را از ترس دستگیری توسط نیرهای پلیس که 24 ساعته سفارت را تحت نظر دارند بیرون آمده و تحت درمان قرار گیرد.

 منبع گاردین