گزارشات مستند از روند افزایش فرزند فروشی در ایران

  بنا به گزارش یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد» آمارفرزند فروشی در ایران رو به افزایش است «. به گزارش خبرگزاری ایسنا : عباس قائد رحمت […]

خواندن مطلب →

پلیس آلمان در عملیاتی گسترده چهار الجزایری را به اتهام همکاری با داعش دستگیر کرد

بخش خبری جوانان امروز روز پنجشنبه  چهارم فوریه عملیات گسترده ای در چند ایالت برلین، نورداین، وستفالن و نیدرزاکس توسط پلیس آلمان انجام شد، در این عملیات برای دستگیری چهار […]

خواندن مطلب →