مراسم افتتاحیه رستوران مدیترانه ای » تایرول » و حضور گروه آبا در استهکلم

abba

Tyrol Tavern in Stockholm-Sweden

نوشته :خاطره نورشید 

طرح جدیدی که به همت گروه موزیکال » آبا» به شهر زمستانی و سرد و کسل کننده استهکلم در سوئد گرما و جانی تازه خواهد بخشید. افتتاح یک رستوران به سبک مدیترانه ای و یونانی روز چهارشنبه  20 ژانویه 2016 و در این افتتاحیه که متأسفانه در آنشب بروی عموم بسته و فقط میزبان میهمانان اختصاصی بود در شهر استهکلم در مقابل چشمان حیرت زده تماشاچیان هر چهار عضو گروه موزیک » آبا » در این افتتاحیه حضور داشتند .

» پوژورن اولوئوس » یکی از اعضا گروه که ظاهرأ مبتکر این ایده است و رستوران » تایرول» را در قلب استهکلم به همراه اعضا این گروه  راه اندازی کرده است می گوید : امشب برنامه افتتاحیه است و ما از این پس بدون توجه به دمای سرد و حتی یخ و برف در استهکلم ، گرمای مدیترانه را به مشتریان خود به ارمغان خواهیم آورد،  مثل جزیره ای که فیلم موزیکال » ماما میا » در انجا فیلمبرداری شد .

هر شب با اجرای ترانه های گروه » آبا » که توسط رقصنده ها و خواننده ها که می توانند حتی بخشی از خدمه رستوران باشند ما برنامه های مختلف خواهیم داشت و اجرای برنامه در هر شب بستگی کامل به جو رستوران و اینکه موزیک ما را به کجا خواهد برد خواهد داشت و هر شب از برنامه می تواند تجربه ای متفاوت با شب دیگر باشد.

شاید بدور از واقعیت باشد که این گروه بتوانند در دراز مدت از محبوبیت ترانه های خود در تجارت رستوران داری بهره چندانی ببرند ولی برای حالا همه چیز خیلی جدید و داغ است .

گفته می شود برای گذراندن یک شب بخاطر ماندنی در این رستوران می بایست از پیش رزرواسیون داشته باشید ، و دیگر اینکه علاوه بر غذاهای متنوع مدیترانه ای که در منیو موجود است مشتریان این رستوران می توانند که از بوفه باز انواع مزه های مدیترانه ای لذت ببرند .

گفتنی است که دیدن هر چهار عضو از گروه آبا که برای آخرین بار در چهارم جولای سال 2008 در کنار هم برای مراسم افتتاحیه » مامامیا » در شهر استهکلم یکجا دیده شده بودند و تمایل چندانی در آنروز برای گرفتن عکس گروهی » چهارنفری» نشان ندادند ولی در مراسم افتتاحیه این رستوران گرچه از هم جدا و با همسر و یا شریک های زندگی خود آمده بودند ولی داخل رستوران هر چهار نفر برای چند لحظه در کنار هم روی استیج و در مقابل حضار قرار گرفتند.