فرانسه در پی بازسازی خرابی افراطی ها ( راستگرایان) در مورد مسلمانان

ترجمه شده در بخش خبری – جوانان امروز

هشدار وزیر آموزش و پرورش فرانسه برای از بین رفتن اصل سکولاریسم در فرانسه توسط دولتمردان و صاحب نظران عالم سیاست ، که نسل کودک ، نوجوان و جوان فرانسه را در شک و شبهه وهاله ای از بدبینی نسبت به اسلام و مسلمانان فر برده است و حال می بایست این خرابی ها بسرعت باز سازی شوند بیش از آنکه به بدنه قوانین اجتماعی سکولار فرانسه آسیب جدی برسانند.

از سوئی وزیر آموزش و پرورش فرانسه معتقد است باید به کودکان در فرانسه آموزش داده شود که جدائی سیاست های کلیسا از دولت برای حفاظت از آنان وضع شده تا راست گرایان افراطی نتوانند افکار نسل آینده را مسموم کنند.

» نجات والوود – بلکاجیم » در گفتگوئی با گاردین نگرانی های خود را از برخورد ناصحیح اجتماعی سکولار چون فرانسه را با مسلمانان پس از رخدادهای تروریستی سال قبل که پاریس را متحول کرد و تا حدودی به دلیل وحشت از رخدادهای بعدی شاید در جامعه و یا حتی در مدارس آموزش ها و یا داده های غلطی در مورد ادیان مختلف به دانش آموزان داده شده است .

وی در ادامه افزود : البته دلیل این مسائل و تفهیم غلط سکولاریسم در فرانسه ، متغییر نشان دادن مفهوم سکولاریسم توسط حزب افراطی و راست گرا است . در یک جامعه سکولار ما می بایست با دانش آموزان بیاموزیم که در این جامعه هر کسی حق دارد به باور و مذهب خود بپردازد مشروط به احترام متقابل به باور ها ی افراد دیگر در جامعه .

در نهایت وزیر آموزش و پرورش فرانسه خبر از این داد که یک گروه 5000 نفره از داوطلبین بین سنین 94-18 منجمله وکلای بازنشسته قبول کرده اند تا با حضور در مدارس سراسر کشور در مورد مفهوم صحیح سکولاریسم . با وجود آمادگی این افراد موانع بسیاری در سر راه است از نظر حقوقی ، چون مسئولین زیربط سیستم آموزشی معتقدند که این افراد می توانند تأثیر گذاری بسیاری روی کودکان داشته باشند به همین دلیل می بایست مشخص باشد که این افراد چگونه و با چه بیانی در مورد مفهوم سکولاریسم صحبت کنند تا مشکلات بیشتری پیش نیاید.

در حال حاضر از نظر وزیر آموزش و پرورش مشکل بزرگتری در سیستم آموزشی فرانسه موجود است و آن عدم برابری در سیستم آموزشی کشور است و طبق آمار تنها 5% از دانش آموزانی که از قشر کارگر جامعه هستند می توانند وارد دانشگاه شوند و تنها 3% از آنها می توانند وارد مرحله دکترا در رشته تحصیلی مورد نظر شان شوند .

» نجات والوود – بلکاجیم » که اصالتأ مراکش است و در سن کودکی به فرانسه آمده و از قشر کارگر جامعه می گوید که بوضوح ایت تضادها در سیستم آموزسی فرانسه را لمس کرده است .

سال گذشته در پی تحولاتی که وی در مورد ایجاد تسهیلات برای قشر کارگر و متوسط جامعه اعلام داشت ، اعتراضات خیابانی در خیابان های پاریس برای مخالفت با این تغییرات از سوی گروه های خاص سیاسی ( راستگرایان افراطی ) تشکیل شد ولی او مصمم است تا امسال این قوانین را به تصویب پارلمان فرانسه برساند .