گستاخی های کیت میدلتون جایگاه اش را در کنار ملکه الیزابت متزلزل نمود

کیت میدلتون : این زن مرا با دخالت های پی در پی اش دیوانه کرده – منظورش ملکه الیزابت است  

نوشته : خاطره نورشید

به نظر می رسد کیت میدلتون سعی دارد از راه نرسیده شتابان حرکت کند ، پرنسس دایانا که از یک خانواده رجال بود در نبرد با ملکه الیزابت بازنده شد و حال کیت میدلتون که اساسأ هیچ پیشینه اشرافی ندارد و فقط به واسطه ازدواج با » پرنس ویلیام » پرنسس خطاب می شود ، ظاهرأ پس از بدنیا آوردن فرزند دومش و باور اینکه داشتن دو فرزند می تواند ضمانتی باشد برای مقابله با ملکه الیزابت ، ظاهرأ اینروزها به طور اشکار در مقابل انتقادات و یا نظرات ملکه قد علم کرده و کار به جائی رسیده که در یک گفتگوی دوستانه از ملکه شکایت کرده و بطور علنی عنوان کرده که » این زن مرا با دخالت های پی در پی اش دیوانه کرده ….، من به استقلال خود نیاز دارم » .

به نظر می رسد که مدت زیادی است که به دلایل مختلف میانه ملکه الیزابت و کیت میدلتون شکر آب است ولی سعی در این بوده که این مشکلات رسانه ای نشود اما پس از دردو دل کیت با برخی دوستان حال همه می دانند که ملکه الیزابت با کیت میدلتون به دلیل رفتار های عامیانه و بی پروائی هایش صحبت نمیکند .

البته هستند گروهی که در خود بریتانیا از خانواده سلطنتی خسته شده اند و همیشه سعی در تخریب آنها دارند ، درست اتفاقی که زمان پرنسس دایانا رخ داد .

گفتنی است که مشکلات پرنسس دایانا هیچ شباهتی به مشکلات کیت میدلتون با ملکه الیزابت ندارد ، پرنسس دایانا مورد بی مهری و خیانت همسرش پرنس چارلز بود و نمی توانست قبول کند که می بایست تظاهر به خوشبختی کند در حالیکه همسرش زن دیگری را دوست می داشت .

اما کیت پرنس ویلیام را در کنار خود دارد و هیچ مشکلی نیست بجز بلند پروازی ها و گستاخی های کیت میدلتون که ظاهرأ برای ملکه دیگر قابل قبول نیست .

شاید کیت میدلتون بر این باور است که می تواند جایگاه » پرنسس دایانا » را پیدا کند و مردم بریتانیا در کل او را در مقابله با ملکه الیزابت مورد حمایت قرار دهند ولی این تنها یک توهم است و خیالی باطل .

شاید از همان ابتدا میشد حدس زد که یک دختر عامی به سختی بتواند خود را با زندگی اشرافی تطبیق دهد ….باید گفت که شاید ملکه الیزابت که تا به این تاریخ زمام امور را به پرنس چارلز نداده است احتمال اینرا می شد داد که قصد دارد روزی زمام امور را به ویلیام واگذاار نماید، به همین دلیل  بیش از پیش بر روی این زوج و مسئولیتی که می بایست تقبل کنند حساسیت نشان می داده است .

در حالیکه کیت میدلتون با جسارتی که فقط خاص عوام است ، بطور قطع تصمیم های ملکه را به تعلیق در آمده .

در تصویر پائین همانطوریکه مشاهده می شود در مراسمی که تمامی خاندان سلطنتی حضور داشتند برای بزرگداشت یکصدمین سالگرد مبارزات در منطقه » گالیپولی » و کشته شدگان در این نبرد ، کیت میدلتون برعکس زمان های دیگر به جای نزدیک بودن به ملکه و حتی همسرش پرنس ویلیام بسیار عقب تر و با همراهی برادر و خواهرش و والدین خود که در این مراسم حضور داشتند دیده می شود ، البته با پوششی مناسب در شأن خانواده محافظه کار سلطنتی .

100gol

کیت میدلتون به دور از پرنس ویلیام و در کنار خانواده اش در حال رسیدن به کلیسا 

100 goliba

ویلیام همچنان در کنار کیت ایستاده در این پایانی ترین نقطه مراسم 

پرواضح است که اینروزها ملکه اعمال نفوذ کمتری در امورات درباری می نماید و به نظر نخست وزیر » دیوید کمرون » هم آنقدر قدرت مند نیست که بتواند چون چرچیل و یا دیگر نخست وزیران پرنفوذ از آمد و شدهای بی رویه خانواده میدلتون و حضورشان در مراسم های رسمس و درباری جلوگیری به عمل آورد .

به نظر می رسد پس از مرگ پرنسس دایانا بافت خانواده سلطنتی انگلیس خیلی تغییر نمود و قدرت ملکه الیزابت بسیار محدود شده ، گرچه ظاهرأ هنوز پرچمدار حکومت است .

باید منتظر ماند و دید آینده کیت میدلتون و بلند پروازی ها و گستاخی های عوامانه اش به کجا می انجامد .و باید دید تا چه زمانی پرنس ویلیام می تواند به دلیل عشقی که به کیت میدلتون دارد در مقابل اعتراضات ملکه ، همچنان از همسرش حمایت نماید . شاید ویلیام هم به مرور مجبور شود به دلیل عشق خود از حکومت به نفع برادر جوانتر خود » هری » کناره گیری نماید .