کره شمالی و پرتاب یک موشک بالستیک زیر دریائی در آغازین روزهای 2016

کیم جانگ اون ، دیکتاتور 33 ساله کره جنوبی تولد خود را جشن گرفت دقیقأ دو روز پس از پرتاب یک موشک بالستیک از یک زیر دریائی روز ششم ژانویه 2016 .

این چهارمین آزمایش هسته ای کره شمالی است که با اعتراض جهانی روبرو شد ، سوال اینجاست که چطور و چه کسی به انجام چنین کاری چراغ سبز داده است ؟

توسط حزب کارگر که بالاترین رأی را در پارلمان دارد ؟ و یا به دستور و امضاء خود دیکتاتور جوان » کیم جانگ اونگ» ؟

به نظر میرسد که این دیکتاتور جوان از قدرت خود بسیار مطمئن است و تمایلی به حفظ روابط دیپلماسی با کشورهای دیگر را ندارد ، بطور مثال در ماه می به مناسبت یادبود هفتادمین سالکرد پایان جنگ جهانی دوم به مسکو دعوت شده بود که از حضور در این مراسم سرباز زد .

سوال اینجاست که علت این عدم حضور چه می توانسته باشد ؟ ایا مشغول رفع مشکلات سیاسی و معیشتی مردم کشورش بود ؟ و یا اینکه هواپیمائی که قرار بود وی را به مسکو ببرد مشکل فنی پیدا کرده بود و یا اینکه نتوانسته بودند  سوخت هواپیما را تأمین کنند ؟

به نظر میرسد که این دیکتاتور جوان تمامی مخالفین خود را در کشور از بین برده است ولو اینکه برخی از آنها در دوره حکومت پدرش افراد بانفوذی بودند ، به سختی می توان گمان کرد که کسی با تصمیم های » کیم جانگ اون» مخالفت کرده و هم اکنون زنده باشد.