والاحضرت اشرف پهلوی در سن 96 سالگی دیده از جهان فروبست

هفدهم دیماه 1394 مصادف با هفتم ژانویه ، والاحضرت اشرف پهلوی در منزل مسکونی خودشان در مونت کارلو فرانسه بدرود حیات گفتند.

والاحضرت اشرف سال ها از بیماری آلزایمر رنج می بردند اما علت مرگ شان فقط کهولت سن اعلام شده است .

ما در گروه رسانه ای جوانان امروز درگذشت والاحضرت اشرف پهلوی را به بازماندگان ایشان و همینطور شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح دیبا تسلیت عرض می نمائیم .

ASHRAF

ASHSAF23