والاحضرت اشرف پهلوی در سن 96 سالگی دیده از جهان فروبست

هفدهم دیماه 1394 مصادف با هفتم ژانویه ، والاحضرت اشرف پهلوی در منزل مسکونی خودشان در مونت کارلو فرانسه بدرود حیات گفتند. والاحضرت اشرف سال ها از بیماری آلزایمر رنج […]

خواندن مطلب →