رضا ضراب و زن مطرب ترکیه ای اش متهم به تخریب یک بنای آثار تاریخی در ترکیه شدند

home new

تنظیم و ترجمه خبر : خاطره نورشید 

این فقط یک نمونه کوچک از بریز و بپاش های جناب ضراب در ترکیه است که بنائی تاریخی را به عنوان هدیه به یک مطرب ترکیه ای خریده و کلی هم برای بازسازی بنا هزینه کرده و حالا که کار به شکایت سازمان میراث فرهنگی و بناهای تاریخی به میان آمده » ابرو گونش » انگشت اتهام را به سوی رضا ضراب گرفته است .

در روزهای پایانی سال 2015 رضا ضراب و همسر ترک مطرب اش  معروف به » ابرو گونش » به دادگاه کشیده شدند و اینبار متهم هستند که خانه ای را که پنج سال پیش در سال 2011 خریداری کرده اند را که جزو خانه های تاریخی محسوب میشده را بدون مجوز های قانونی تعمیرات اساسی کرده اند .

این خانه که در استانبول و از بناهای دوره پایانی عثمانی محسوب می شود و  جزو بناهای تاریخی رده ششم به ثبت رسیده است .

این بنا به شکل دو ساختمان کاملأ جداگانه است که در کنار هم قرار گرفته اند و رضا ضراب یکی از این بناها را به زن ترکیه ای اش هدیه داده بود و تمامی سندها به نام وی می باشد .

طبق مدارک ارائه شده به دادگاه بنائی که متعلق به » ابرو گونش » است یک طبقه به آن افزوده شده است که این بر خلاف قوانین شهرداری می باشد و در صورت محکوم شدن می تواند که از شش ماه تا سه سال محکوم به زندان شوند از این رو این مطرب ترک که زیر سایه پول هائی که از ایران رضا ضراب به ترکیه انتقال داده یک زندگی افسانه ای دارد در دادگاه ادعا کرده است که هیچگونه اطلاعی از تغییرات در ساختمان نداشته و رضا ضراب » همسرش!» را مسئول تمامی قانون شکنی ها دانسته .

این در حالی است که یک مسئول شهرداری شهادت داده است که خانم ابرو گونش در تمامی مراحل تعمیرات حضور داشته و بارها به شهرداری هم مراجعه نموده است .

از سوئی رضا ضراب در کیفرخواست خود مدعی شده است که هیچگونه قانون شکنی نشده و تا آنجائیکه در موقع خرید این ملک مطلع شده تعمیرات انجام شده در چهارچوب قوانین مندرج در قرارداد انجام شده است. البته علت یک طبقه افزوده شدن در بنائی که متعلق به همسرش است توضیح رضا ضراب این بوده که به دلیل نصب اسانسور در ساختمان مجبور بودند که سقف شیروانی را به اندازه ایکه باید مرتفع کنند و در ادامه افزوده در قوانین هیچ جائی ذکر نشده است که نمی توان در یک بنای تاریخی آسانسور نصب کرد.

گرچه سوال های بسیاری در این پرونده موجود است ، بطور مثال چگونه بوده که پس از پنج سال فقط چند هفته پیش این نکته توجه شهرداری استانبول را بخود جلب کرده و دیگر اینکه چرا در زمان ساخت و ساز ممانعتی انجام نشده است .

در خبر مذکور گفته شده است که شهردار وقت آقای » غدیر توپباش » در دستکاری مدارک مربوط به خانه تاریخی و دادن مجوز های مربوط به بازسازی دست داشته حدس و گمانه زنی هائی است که  می تاوند در صورت اثبات مشکل حقوقی برای شهردار داشته باشد .

در حال حاضر آنچه بوضوح مشخص است این است که تخریب طبقه ای که بدون اجازه ساخته شده و همینطور تمامی ساخت و سازهائی که بطور غیر قانونی انجام شده و خارج از چهارچوب مجوز سازمان بناهای تاریخی ترکیه است  امری است اجتناب ناپذیر ، علاوه بر آن برای رضا ضراب و زن مطرب اش از شش ماه تا سه سال زندان در صورت اثبات جرائم امری قطعی است .

بطور قطع به همین سبب است که این زن تمامی تقصیرها را بر سر » رضا ضراب» ریخته و خود را از هر گونه دست داشتن در تصمیم گیری ها مبرا می داند که البته از آنجائیکه بنای مورد بحث به نام » ابرو گونش » است و او زنی نیست که بتواند وانمود کند که هیچ نقشی در تصمیم گیری های زندگی اش ندارد بسیار سخت است که بتواند از حکم دادگاه جان سالم بدر ببرد .

اما از آنجائیکه سیستم قضائی ترکیه می تواند در برخی از موراد متغیر باشد احتمال اینکه » رضا ضراب » محکوم اصلی پرونده شود دور از انتظار نیست .

رضا ضراب پیشتر هم در رابطه با  پولشویی و پرداخت رشوه به مقامات ترکیه در عملیات بزرگ فساد مالی دسامبر 2013 به مدت 74 روز را در زندانی در استانبول گذرانده است شاید به همین دلیل زن مطرب اش بدش نمی آید که با پول های رضا ضراب » پول هائیکه به کشور و ملت ایران » تعلق دارد به عیش و نوش بپردازد و رضا ضراب چون ابلهی در زندان بسر ببرد.