جوانی که متهم به قتل بود در مشهد ( توس) محکوم به قصاص شد

kill

جوان 26 ساله ای که نامش در رسانه ها مشخص نشده است محکوم به قصاص شد و دیگر متهمان پرونده هم هر یک به 80 ضربه شلاق محکوم شدند .

طبق گزارشات نیروی انتظامی خراسان در سال دوم اردیبهشت ماه سال 1393 با گروهی از دوستان خود به زمین های کشاورزی اطراف در شهر توس رفته بودند و بساط مشروب خوری براه انداخته بودند و تا دمادم صبح مشروب خوری کردند ولی موضوعی موجب نزاع بین دو نفر از این گروه می شود و ضارب با چاقوی خود گردن مقتول را می زند و سپس همه دوستان از ترس پراکنده میشوند ولی دو تن از آنها جوان زخمی را با موتور سیکلت خود به بیمارستان رضوی مشهد می رسانند، سپس از ترس بدن نیمه جان دوست خود را رها و از بیمارستان فرار می کنند.

پس از پیگیری ها آن دو جوان شناسائی و دستگیر می شوند و از طریق آنها دیگر دوستان و شخص ضارب هم شناسائی و دستگیر می شوند.

گرچه وکیل مدافع پرونده قصد داشته که جنایت را دلیل بر مست بودن ضارب و مسلوب الاراده بودن موکل خود تلقی کند، ولی این عذر از سوی قاضی پرونده پذیرفته نشد.

البته تناقض گفته های متهم به قتل و ادعاهای متفاوت وی یکی از دلایلی بود که قضات پرونده عدله و مستنادات پزشکی و غیره را دلیل موجهی تشخیص ندادند .

رأی صادره از سوی دادگاه و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.