در هالیوود به زنان کمترازمردان پرداخت می شود و به سیاه پوستان از همه کمتر

jjjenifer

» کریس راک » خطاب به » جنیفر لورنس» : اگر یک سیاه پوست بودی قطعأ بیشتر معترض میشدی

 

ترجمه خاطره نورشید

منبع : روزنامه گاردین

به نظر میرسد خطوط نامرئی نژاد پرستی همچنان در بدنه دنیای غرب وجود دارد ، همینطور تضاد جنسیتی ….سال هاست که زنان معروف هالیوود بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از اینکه حقوق برابری نسبت به مردان ندارند شکوه و شکایت می کنند ولی گویا گوش های تهیه کنندگان بکلی نسبت به این شکوه ها کر است و ترجیح می دهند که سروصدا ها را نشنیده بگیرند .

در پی مقاله اخیر جنیفر لورنس در مورد نارضایتی اش در مورد پرداخت های پائین و نابرابر برای زنان که رسانه ای شد «کریس راک » هنرپیشه سیاه پوست هالیوود خطاب به » جنیفر لورنس» گفت : اگر سیاه پوست بودی می توانستی در مورد نبود حقوق برابر شکایت کنی .

چندی پیش » جنیفر لورنس» در مقاله ای از پرداخت کمتر به هنرپیشه های زن در هالیوود شکایت کرده بود و نوشته بود در فیلم با اینکه من نقش اصلی بودم و توانستم با ایفای عالی نقش خود جایزه اسکار را برای این فیلم به  بهترین بازیگر کسب کنم و در حالیکه می دانم تولید کننده این فیلم سود سرشاری از فروش این فیلم بدست آورد ولی تفاوت مبلغ پرداختی به من در مقابل بازیگر مرد این فیلم بسیار فاحش بود و من نمی توانم این را قبول کنم که صرفأ چون یک زن هستم می بایست پول کمتری به من پرداخت شود .

در پاسخ به این مقاله که در ماه اکتبر به چاپ رسیده ، خطاب به جنیفر لورنس گفت : اگر تو یک سیاه پوست بودی مفهوم واقعی تفاوت ها را درک میکردی و حق داشتی که شکایت کنی ، در ادامه گریس راک افزود: من به عنوان یک سیاه پوست همیشه شاهد این هستم که در هر فیلمی مبلغ کمتری به من پرداخت می شود ولی به مردان سفید پوست پرداختی ها بسیار بالاتر است . در مورد زنان سیاه پوست هم باید بگویم که در حالیکه بسیار سخت کار می کنند و بسیار در تلاش باید باشند برای گرفتن رل های خوب از زنان سفید پوست کمتر پول میگیرند با اینکه کار سختر و بیشتری را انجام می دهند.

به نظر نمی رسد که به این زودی ها این تفاوت ها و تضادها از بین برود ولی همینکه در موردشان نقد و بررسی می شود خود می تواند امیدی باشد برای حل مشکلات در آینده ای نه چندان دور .