بیل کازبی کمدین معروف به جرم تجاوز جنسی به بیش از پنجاه زن دستگیر شد

cosby

تصویری که در اداره پلیس از بیل کازبی 

پس از دستگیری گرفته شد تا ضمیمه پرونده اش شود

ترجمه : خاطره نورشید 

منبع خبر روزنامه گاردین

بیل کازبی 30دسامبر 2015 طبق دستور قاضی در پنسیلوانیا به جرم تجاوز به زنی در سال 2004 دستگیر شد ، مبلغ یک میلیون دلار وثیقه مالی برای آزادی وی در طول بررسی پرونده از سوی دادگاه قرار مطالبه شده است .

مبلغ یکصد هزار دلار از این مبلغ را روز چهارشنبه 30 دسامبر 2015 وکیل » بیل کازبی» به  حساب دادگاه پنسیلوانیا واریز نمود.

بیل کازبی نامی آشنا در هالیوود، بیشتر مردم قطعأ او را از سریال کمدی » The Cosby Show » بخاطر داریم که در دهه هشتاد پخش میشد، ایفای نقش او در این سریال به عنوان پدر یک خانواده که فرزندان نوجوانی داشت و طرز برخورد وی با فرزندانش در این سریال نام او را به عنوان » بابای خوب امریکائی » ثبت کرده بود .

» کارل روه » تحلیل گر حزب جمهوریخواه معتقد بود که نقش آفرینی » بیل کازبی» دیدگاه مردم امریکا را نسبت به سیاه پوستان بکلی تغییر داد و همین موضوع  یکی از دلایل موفقیت » باراک اوباما» در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شد .

ولی امروز همین مرد عصا زنان در حالیکه به سختی راه میرفت در مقابل دیدگان حیرت زده خبرنگاران و مردم وارد ساختمان دادگاه در پنسیلوانیا شد تا به او تفهیم اتهام شود .

گفته می شود Janice Dickinson  شاید اولین زن بوده که توسط » بیل کازبی » مورد تجاوز قرار گرفته ولی در مورد این مسئله سکوت کرده و پس از سالها از وی شکایت کرده است . این زن می گوید در سال 1982 وقتیکه داشته با بیل کازبی و یکی از دوستان غذا می خورده آن دوست دیگر به دلیل کاری که پیش آمده بود برایش می رود و وقتی او با بیل کازبی تنها می شود کازبی به او قرصی می خوراند که بیهوش می شود و وقتی او بهوش می اید متوجه می شود که چه بر سرش آمده است .

به گفته دادستان پنسیلوانیا شکایت حدودأ پنجاه زن در این پرونده موجود است که تمامی آنها مدعی شده اند که توسط بیل کازبی مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند و مهمترین مسئله این است که تمامی این افراد ابتدا با داروئی بیهوش شده و سپس مورد تعرض قرار گرفته اند .

بیل که اکنون در حدود هفتاد و هشت سال دارد  در صورت اثبات اتهامات پیش بینی می شود که حداقل به ده سال یا بیشتر زندان محکوم شود .

گفته می شود تمامی این زنان زمانی شهامت پیدا کردند تا آمده و بر علیه » بیل کازبی » طرح دعوی تعرض جنسی کنند که » آندریا کانستنت» در سال 2005 از بیل کازبی  شکایت کرد که وی را یکسال پیشتر یعنی در سال ( 2004) داروی بیهوشی خورانده و مورد تجاوز جنسی قرار داده است . البته در آن زمان به دلیل نبود شواهد کافی نتانسته بودند که » کازبی » را دستگیر کنند و او براحتی از زیر این اتهامات شانه خالی کرده بود تا اینکه دهها زن به مرور ادعاهای مشابهی را بر علیه وی مطرح نمودند .

وکیل مدافع پرونده 28 تن از شاکیان علیه » بیل کازبی » می گوید : اینکه بیل کازبی امروز رسمأ دستگیر شد بهتریت هدیه سال نو برای موکلان من است و ما امیدواریم که دنیا چهره حقیقی » بیل کازبی » را بشناسد.

/