قوانین جدید اتحادیه اروپا برای بستن و کنترل مرزهایش

کمیسیون اروپا امروز (سه شنبه ) اعلام کرد   قصد دارد یک گارد ساحلی جدید که قادر باشد حتی بدون رضایت کشور میزبان به کنترل مرزهای آبی منتهی به اروپا بپردازد […]

خواندن مطلب →