سیل در بریتانیا فاجعه ساز شد

flood

ملکه الیزابت با مردمی که در بریتانیا خانه و کاشانه شان در آخرین روزهای سال به دلیل سیل دچار آسیب شده بود همدردی کرد! ملکه انگلیس که به همراه خانواده اش از هم اکنون در مراسم مختلف به استقبال کریستمس می روند و هر روز در مراسمی به مناسبت های مختلف پیش روی سال نو شرکت می کنند با مردمی که بی خانمان شده اند طی یک پیام صوتی همدردی نمود.

گفته می شود «سیل دزموند» در مناطقی چون لنکشیر ، کیومبرا، ولز جنوبی، یورکشیر شمالی و همینطور مناطقی از ایرلند شمالی آسیب های جدی بوجود آورده است .

برخی از مدارس در کیومبریا همچنان بسته است و بسیاری از عملیات در بیمارستان هم به دلیل مشکلات حاصله از سیل کنسل اعلام شده است .

تمیز نمودن اب گرفتگی ها بسیار مشکل بوجود آورده و بسیاری از مناطق هنوز بدون برق هستند در مناطق مذکور ، گفتنی است که با تلاش مهندسین مشکل نداشتن برق 1500 خانه مسکونی در ایرلند شمالی برطرف شده است .

در این سیل مجموعأ دو تلفات جانی اخبار شده است تا کنون .