بزرگترین و مجلل ترین ضیافت شام در دربار ملکه انگلیس

5489891d

شب سه شنبه هشتم دسامبر 2015، ضیافت شام طبق روال هر سال در کاخ باکینگهام برگزار شد . میزبان ملکه الیزابت و میهمانان تمامی اعضا بلافصل خاندان سلطنتی ، مسئولین کشور بریتانیا و همینطور مقامات ارشد  از سفارت های 130 کشور دنیا . البته مشخص نیست که آیا از سفارت ایران هم برای شرکت در این شام دعوت شده است یا خیر !

مجموع میهمانان بالغ بر 1500 نفر بودند . این ضیافت هر ساله به دلیل اهمیت مقام ملکه و ارتباط مستقیم وی با مسائل دیپلماتیک بین کشورها ترتیب داده می شود .

اتومبیل حامل پرنس ویلیام هم به همراه همسرش کیت به محض ورود به کاخ باکینکهام مورد توجه خبرنگاران را جلب نمود و فلش های دوربین ها براه افتادند.

به نظر می رسد رسانه های خبری پس از گذشت چندین سال از مرگ پرنسس دایانا هنوز هم در پی پیدا کردن و نشانه هائی از او هستند . بطوریکه در هر حرکت کیت میدلتون و یا جواهراتی که وی استفاده می کند ، بلافاصله در پی این هستند تا ببینند پرنسس دایانا در چه زمانی از همان جواهر که به خانواده سلطنتی تعلق دارد استفاده نموده است.

در چنین شبی هم توجه خبرنگاران معطوف به نیم تاجی شد که کیت میدلتون به مناسبت این ضیافت بر سرش گذاشته بود. ظاهرأ این نیم تاج از سوی ملکه به دایانا به عنوان هدیه ازدواج داده شده بود که دایانا هم از آن فقط یکبار در مراسم رسمی استفاده کرده و به دلیل سنگین بودن از استفاده مجدد آن خودداری کرده بود.