امریکا و برخی از کشورهای اروپائی به همراه ترکیه از خریداران نفت از گروه تروریستی داعش

نوشته : خاطره نورشید

isisoil

بنا به گزارشات تحلیل در مرکزی  به نام » آی سی اچ «در امریکا ، 43 درصد از درآمد گروه داعش از فروش نفت و 50 درصد هم از اخذ مالیات ها و مصادره اراضی تامین می شود. لودوویکو کارلینو تحلیلگر ارشد در این پژوهشکده گفت: مهمترین منابع درآمد داعش با وضع مالیات بر فعالیت های اقتصادی و خدمات اساسی از قبیل برق، شبکه های تلفن همراه و خدمات دسترسی به اینترنت، صنعت و کشاورزی تامین می شود. البته این مرکز تحقیقاتی اشاره ای به مشارکت امریکا در خرید نفت از داعش نکرده و با تبحری خاص از این واقعیت چشم پوشی نموده است که چطور اقتصاد رو به زوال امریکا در طی پنج سال گذشته از مرز رکود به این نقطه از شکوفائی رسیده است.

رسانه های آمریکا اخیرأ اعلام کردند: پس از آنکه نیروهای عراقی و سوری مساحت های گسترده ای از مناطق اشغالی داعش را باز پس گرفتند، گروه داعش بخش بزرگی از منابع درآمد خود را از دست داده است.

اقدام این گروهک تکفیری تروریستی در اخذ مالیات سنگین از ساکنان مناطق تحت اشغال و کنترل خود و کاهش دستمزد عناصرش، نشان می دهد که اوضاع مالی داعش وخیم شده است.

همجواری مناطق نفت خیز سوریه و عراق با مزر ترکیه، در عمل دولت آنکارا را تنها شریک و همکار داعش در قاچاق نفت قلمداد می کند ، این درحالی است که با شواهد در دست و حمایت پی در پی امریکا و کشورهای غربی چون فرانسه ، آلمان از ترکیه می توان حدس زد که این دول نیز از مشتریان نفتی که توسط داعش بفروش می رسد هستند. بنابر این نه تنها دولت ترکیه بلکه امریکا هم از خریداران و یا به عبارتی سود برندگان فروش نفت توسط داعش است چرا که دول غربی در ازای نفت ارزان به داعش سلاح و جنگ افزار می فروشند .

وزارت دفاع روسیه به تازگی  تصاویری ماهواره ای از کامیون های حامل نفت سوریه منتشر کرد که در منطقه الریحانیه، بدون هیچ مانعی از مرز ترکیه عبور می کنند.

البته عبور از مرز ترکیه بدون ممانعت پلیس مرزی ترکیه هم می تواند به دلیل خرید مستقیم نفت توسط دولت ترکیه از داعش باشد و از طرفی می تواند که به دلیل همکاری دولت ترکیه با امریکا و کشورهای متحد اروپائی اش که از عمده خریداران نفت از داعش هستند بشمار رود که از ترکیه تنها برای عبور محموله نفتی استفاده می کنن، تا پس از بارگیری در کشتی های نفت کش از طریق آبها به اروپا و یا امریکا منتقل شود.