بنزین از اول آذر سال جاری در ایران آزاد و تک نرخی می شود

به گزارش سایت شبکه خبر روز یکشنبه اول آذر ماه سال جاری آخرین روز برای عرضه بنزین لیتر ۷۰۰ تومان  خواهد بود و از این ببعد عرضه بنزین با نرخpetrol ۱۰۰۰ تومان عرضه خواهد بود.

پس به نظر بنزین هم به لطف رفع تحریم ها از سهمیه بندی بیرون آمد و با تک نرخی شدن و افزودن رویهم رفته 500 تومان ناقابل بر روی قیمت آن هموطنان از این پس می توانند بدون دردسر به همراه داشتن کارت سوخت و یا جا گذاشتن کارت سوخت شان در جایگاه های سوخت به قیمت بسیار نازلی  بنزین خود را تهیه کنند.

در این میان گفته می شود تقریبأ نوزده میلیون کارت سوخت فعالی که در اختیار رانندگان و مجموعأ سیصد میلیون لیتر بنزین سهمیه ای در آن وجود دارد از آغازین ساعات یکشنبه اول آذر ابطال خواهند شد.

با تک نرخی شدن قیمت بنزین، بنزین معمولی هر لیتر یک هزارتومان و بنزین سوپر یک هزار و 200 تومان عرضه می شود.

تصور اینکه از زمان اطلاع رسانی این خبر تا آغازین ساعات یکشنبه چه بلوشوئی در جایگاه های بنزین بوجود خواهد آمد، خارج از ذهن نیست . همینطور اتفاقات پیش روئی که از این ببعد در خبرها منتشر خواهد شد از فجایع ذخیره سازی های بنزین در شرایط غیر اصولی .

نوشته : خاطره نورشید