امریکا ئی ها مخالف ورود پناهجویان سوریه ای ( جنگی ) به کشورشان هستند

پس از خشونت های فرانسه و اعلام وضعیت اضطراری در برخی کشورهای اروپائی و اینکه مسئول بمب گذاری های اخیر در فرانسه طبق استنادات پلیس « کسانی بودند که به […]

خواندن مطلب →