ده سال از خاموشی زنده یاد نعمت اله آغاسی گذشت

abb

نعمت اله آزموده » آغاسی» یکی از خوانندگان مشهور کوچه بازاری بود، آغاسی جزء خوانندگان لاله زاری به شمار می امد چون سوسن ، پروا و …..

آغاسی نه تنها به دلیل صدای گرمی که داشت بلکه به دلیل مردانگی و مرامی که داشت در میان مردم و همینطور در میان هنرمندان محبوب بود.

در گفتگوی ویژه ای که من با خانم شهناز تهرانی داشتم از جوانمردی آغاسی می گفت و اینکه چطور بعد از انقلاب که برخی از بسیجیان اسباب مزاحمت هنرمندان را در لاله زار فراهم می کردند یکبار خانم شهناز تهرانی را هم در محل کارش با احضاریه ساختگی قصد داشتند تا به » کمیته » ببرند ولی زنده یاد آغاسی مانع از این امر شد تا بالاخره دست آن باج بگیرانی که با اجضاریه ساختگی قصد در بردن خانم شهناز تهرانی رو می شود و قضیه فیصله پیدا می کند .

نعمت اله آغاسی در چند فیلم هم نقش آفرینی کرد ، البته شاید بسیاری بر این باور باشند که او نمی توانست یک هنرپیشه موفق شود ولی به هر روی به پیشنهاد «منوچهر نوذری» در اوایل دهه پنجاه وارد سینما شدو در فیلم هائی چون «خدا قوت، فراش باشی، نعمت نفتی ، ابواله، فاتح دل ها ، بنده خدا و خیلی هم ممنون بازی کرد.

پس از انقلاب و ممنوع شدن ساز و آواز آغاسی هم به مانند بسیاری از هنرمندان از کار بیکار شد، البته شاید در محافل خصوصی می خواند برای گذران زندگی تا اینکه در اوایل سال 1382 درست برای اولین بار پس از انقلاب اجازه گرفت تا به تئاتر پارس در لاله زار جائی که فعالیت خود را آغاز کرده بود بازگردد و روی صحنه برود ، شنیدن این خبر که قرار است آغاسی در لاله زار کنسرت داشته باشد مردم را چنان شاد کرد که تقریبأ لاله زار و کوچه های اطراف مملو از طرفداران وی شد و به دلیل استقبال غیر منتظره مردم از وی مسئولین امر نگران شده و دوباره او را از صحنه خارج کردند و حق خواندن را از او سلب نمودند .

و چنین شد که او به یک سکوت اجباری مجدد وادار شد ، و طولی نکشید که در چهاردهم سال 1384 چشم دیده از دنیا فرو بست.