پرنس چارلز و کامیلا پارکابل در نیوزیلند

kamel

به نظر می رسد اینروزها پرنس چارلز در تکاپو است تا برای خودش وکامیلا در قلب مردم جا باز کند. پرنس چارلز به دلیل بی کفایتی اش تا کنون نتوانسته جانشین مادرش » ملکه الیزابت» شود ، روابط نامشروع وی با یک زن متأهل پیش و پس از ازدواج اش با پرنسس دایانا یکی از عمده دلایل این امر بود که ملکه الیزابت حاضر نشد که مسئولیت کشورداری را به وی انتقال دهد.

اینروزها پس از ازدواج پرنس ویلیام با کیت میدلتون مردم انگلیس و همینطور مستعمرات انگلیس چون » استرالیا ، نیوزیلند، کانادا و افریقای جنوبی بیشتر طرفدار این زوج سلطنتی هستند و به نظر می رسد که میان پرنس سالخورده چارلز و پرنس جوان ویلیام یک رقایت تنگاتنگ بوجود آمده است .

پرنس چارلز که برای دیدن یک بازی راگبی به همراه معشوقه سابق اش در نیوزیلند است خطاب به تماشاگران و همینطور بازیکنان تیم راگبی گفت : ما یازده هزارو ششصد و هشتاد و سه مایل راه را آمدیم تا به بهترین تیم راگبی در دنیا تبریک بگیم » .

پرنس چارلز طوری این حرف را زده که گوئی با بودجه شخصی اش و با داشتن کلی کار وبار براه افتاده و برای تشویق تیم راگبی اینهمه راه رو تا نیوزیلند رفته است .