خشم کرملین از کاریکاتور » چارلی هبدو » در مورد سقوط هواپیمای روسی

این هفته هم مجله » چارلی هبدو» باز خبرساز شد

charlie abdo

پس از سقوط هواپیمای روسی هفته گذشته روز جمعه مجله » چارلی هبدو » با انتشار دو کاریکاتور موجبات رنجش مردم روسیه خصوصأ بازماندگان کشته شدگان را فراهم کرد و ویلادیمیر پوتین انتشار چنان کاریکاتورهائی را در یک جمله جمع بندی کرد ه و گفت : » انتشار چنین کاریکاتورهائی توهین به مقدسات برای ما تلقی می شود» .

در این رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه » ماریا زاخاروف » در فیس بوک خود خطاب به روزنامه چارلی هبدو می نویسد : آیا کس دیگری هم هست ؟ اشاره خانم زاخاروف به پر ماجراترین کاریکاتور این مجله در مورد » پیامبر محمد » بود که موجبات خشم مسلمانان شد و در پی آن دوازده نفر در جریان حمله به دفتر این مجله کشته شدند .

البته دولت روسیه قصد ندارد که شکایت رسمی از این مجله کند ، در عین حال رئیس امور بین الملل دومای روسیه » الکسی پاسکوف» در تویتر خود نوشت : تا کی این ترس از روسیه در جهان غرب وجود خواهد داشت ؟

در شرایطی که همه دنیا با روسیه همدردی میکنند برای چنین فاجعه ای درج چنین کاریکاتوری نشان دهنده هیچ چیز نیست مگر غیر منطقی بودن دست اندرکاران این رسانه .

وزیر امور خارجه فرانسه در اینمورد گفت : رسانه ها در فرانسه آزاد هستند و هیچ محدودیتی در فرانسه برای ابراز عقیده نیست، به عبارتی ما نمی توانیم در کار رسانه ها دخالت کنیم .