هشتم ماه نوامبرزادروز مارگارت میچل نویسنده : برباد رفته

مارگارت میچل نویسنده کتاب » برباد رفته » متولد هشتم نوامبر سال 1900 در شهر آتلانتا یکی از نویسندگان سرشناس قرن بیستم بود.     مارگارت در طول عمر نسبتا کوتاه […]

خواندن مطلب →