جنگل های کشور محلی برای دفن زباله ها

نوشته : خاطره نورشید

آمارهایی هست که نشان می دهد ۳۰۰ هکتار از عرصه های جنگلی کشور به محلی برای دفن زباله ها در آمده است. دپوی زباله جنگل های دوهزار تنکابن و رامسر از این دست نامهربانی ها با طبیعت است.

jangal

طبق گزارش شبکه خبر قریب به 300 هکتار از عرصه های جنگلی کشور به محل دفن زباله تبدیل شده است . به گفته آقای حدادی کارشناس محیط زیست روزانه بطور میانگین 35 تا 40 تریلر زباله در قلب عرصه های جنگلی غرب مازندران زباله تخلیه می شود که معادل دویست تا سیصد تن زباله است،

دکتر! مهردادی مدیر کل محیط زیست مازندران می گوید : برای تمامی شهرداری هائی که در آن منطقه نخاله و زباله تخلیه می کنند حکم جلب گرفته است ( البته این حکم جلب ها تنها نمادین است ) . و از سوئی با وقاحت خبرنگار را مورد پرسش قرار می دهد که » چکار فکر می کنید باید انجام بدهم که اگر تا به اینجا انجام نشده پیگیر شوم ، و در دنباله نبود منابع مالی را دلیل بر بی کفایتی خود می خواند.

بنا به گفته آقای حدادی کارشناس محیط زیست هر یک تن از این  زباله ها بطور روزانه 400 لیتر شیرابه تولید می کند و بر یک احتساب نسبی می توان گفت که روزانه هر 200 تن زباله 80000شیرابه تولید می کنند و این شیرابه ها سرازیر می شود بسوی آب های روان در جنگل ها و از آنجا با رودخانه ها ئی تلاقی می کند که برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده می شود و همچنین محل شرب دام و طیور دامداران محلی است .

در تماس با شهردار » خرم آباد مازندران » شهردار به خبرنگار با صراحت می گوید که زباله های تمامی مناطق در استان مازندران به منطقه ای که به اسم » جنگل 2000″ مشهور است ریخته می شود و در پاسخ به اینکه بنا به ادعای مدیر کل محیط زیست برای تمامی شهردارها حکم جلب گرفته شده با صراحت می کوید : آیا اینکار با گرفتن حکم جلب حل می شود ؟؟ و با اشاره به معزل زباله ها می افزاید : حل این مشکل نیاز به یک عزم کشوری دارد و ایجاد منابع مالی ، و با گرفتن انگشت اتهام به سوی گردشگرانی که هر روزه از این استان دیدن می کنند و زباله هایشان را ریخته و می روند ادامه داد : می بایست یک کار کشوری شود باری آموزش مسافرین !

نکته جالب توجه اینجاست که حتی اگر تمامی مسافرین بطور بسیار مسئول زباله هایشان را در کیسه زباله بریزند هم سرانجام در جنگل 2000 در غرب مازندران تخلیه خواهند شد پس چرا شهردار » خرم آباد مازندران » سعی دارد از پاسخ درست طفره برود ؟