گروه داعش ‹آثار باستانی عراق در موزه موصل› را تخریب کرد

تنظیم خبر : خاطره نورشید    تخریب آثار باستانی در موزه موصل عراق توسط گروه موسوم به دولت اسلامی، باستان ‌شناسان را بسیار نگران کرده ، روز جمعه گروهی از […]

خواندن مطلب →