صفحه هفتم – یادداشت های غربت

   صفحه هفتم  رزومه تونو بررسی می کنیم ،اگر نیاز بود باهاتون تماس می گیریم. -متشکرم،فکر می کنید بررسی چقدر طول بکشه؟چقدر باید منتظر باشم؟ -این دیگه بستگی داره،اصلا نمی […]

خواندن مطلب →

اشرف ملوک امینی ، شاهدخت قاجاری، زنی مقتدر در عرصه سیاست و اقتصاد

زنان نامدار  اشرف ملوک امینی ،  معروف به «فخر‌الدوله» از معدود زنان قاجار بود که از اندرونی بیرون آمده و پای به دنیای سیاست و اقتصاد گذاشت. دختر مظفرالدین‌ شاه […]

خواندن مطلب →