اعتراضات طلاب و روحانیون قم به کاریکاتور » شارلی هبدو»

ادامه اعتراضات در محکوم کردن کاریکاتورهای روزنامه فرانسوی  به نظر می رسد که تب مخالفت با کاریکاتور های»  شارلی هبدو » همچنان در کشورهای اسلامی داغ است. روزنامه کیهان از […]

خواندن مطلب →