صحبت های رک و پوست کنده عبدالرضا کاهانی در مورد جشنواره فجر

سخنان صریح و بی پرده عبدالرضا کاهانی در مورد مسائل حاشیه جشنواره فجر و اینکه فیلم » استراحت مطلق » اونتوانسته به جشنواره راه پیدا کند و کلأ گله گزاری […]

خواندن مطلب →