یادداشت هائی در غربت – صفحه چهارم

نوشته : سهیلا زرندی  وقتی جنگ شروع شد ،بچه بود،حالا بعد از گذشتن این همه سال هنوز هم گاهی کابوس می دید ،آژیر قرمز….صدایی که هم اکنون می شنوید،آژیر قرمز […]

خواندن مطلب →