در پی توقیف روزنامه، خبرنگار روزان هم بازداشت شد

 بنا به گفته شمسی پورمحمدی ، مدیر مسئول روزنامه روزان، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد  دلیل توقیف  روزنامه روزان در شماره شنبه، ۲۹ آذرماه خود، به مناسبت درگذشت آیت‌الله […]

خواندن مطلب →