مدرسین حوزه ها تکلیف ملت را روشن کنند …بالاخره آبگوشت باید بخوریم یا پیتزا

سهیلا زرندی  طبق گزارشات  در یک سخنرانی  برای مدیران و کارکنان بینوای شهرستان کاشان » سید رضا عظیمی » مدرس حراست کل استان داری خراسان رضوی ایشان چنین فرموده اند […]

خواندن مطلب →