پارلمان فرانسه با بالاترین رأی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

پارلمان فرانسه از دوشنبه مشغول شنیدن نظرات نماینده های موافق و مخالف با به رسمیت شناختن » کشور فلسطین» بودند و بالاخره روز سه شنبه با اکثریت 339 رأی موافق […]

خواندن مطلب →