مجید بهرامی درگذشت

نمایش عجایب المخلوقات – مجید بهرامی و دیگر بازیگران  خبر: خاطره نورشید  بسیار دردآور است که در فصله دو روز خبر مرگ دو عزیز را در جامعه هنری به اطلاع […]

خواندن مطلب →