خبرهای رسیده از مصوبه های جدید و غیر انسانی علیه نگهداری سگ و میمون در ایران

طبق گزارشات رسیده 32  نماینده طرحی به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه کردند که در صورت تصویب «گرداندن» سگ و میمون در اماکن عمومی و «انظار» و معامله و نگهداری […]

خواندن مطلب →