اخطار شدید پرنس ویلیام به رسانه هائی که حریم خصوصی خانواده اش را نادیده می گیرند

ترجمه : خاطره نورشید پرنس جرج این روزها تیتر های خبری را به خود اختصاص داده است ،  ظاهرأ وقتی به همراه پرستار اسپانیائی خود به » بترسی پارک » […]

خواندن مطلب →