مروری بر مسئله سه هزار ساله سوریه

18 قرن پیش ارتش ایرانیان در سوریه برضد ارتش رومیان گازخفه کننده بکار برد   مسئله سوریه 186 هزار کیلومتری 23 میلیونی و گهواره یک تمدن باستانی، این روزها موضوع روز […]

خواندن مطلب →