از گلوله خوردن لنین در سی ام آگوست 1918 تا فروپاشی حزب کمونیست در 29 آگوست 1991

اظهارات یک زن سوسیالیست انقلابی که به لنین سه گلوله شلیک کرد ، این زن لنین را انحصار گر ، سرکوبگر و قاتل ناسیونالیسم روسیه می دانست  سی  ام آگوست […]

خواندن مطلب →