ناظران سازمان امنیت اروپا در محل سقوط هواپیما مالزین ایر

در روزهای اخیر سازمان امنیت اروپا ۳۰ ناظر به محل سقوط هواپیمای  مسافری مالزیایی فرستاده است و می گوید شورشیان طرفدار روسیه که منطقه را در کنترل دارند ایمنی آنها […]

خواندن مطلب →