نزدیک به سالگرد به درک واصل شدنش،نحسی امام تقلبی » خمینی دجال » گریبان مردم را گرفت

 نوشته : کورش از گرجستان چه می شود تا یک طوفان همه زانرین خمینی را یکجا راهی قبرستان کند !! » روز دوشنبه طوفانی که از سمت قم و ساوه […]

خواندن مطلب →