حمله پلیس لباس شخصی در ترکیه به خبرنگار سی ان ان

گزارش : خ – نورشید  در سالروز کشته شدگان » پارک قاضی استانبول » پلیس به تظاهرکنندگان حمله ورشد گروه خبری کانال cnn   در استانبول در حال تهیه گزارش دستگیر […]

خواندن مطلب →