نوزادی که از والدین نابینایش گرفته شده بود با حکم دادگاه به خانواده بازگردانده شد

تهیه گزارش : رها  دولت ، اداره بهزیستی و سازمان حمایت از خانواده – کمی مسئولانه تر برخورد کنند ، چندی پیش خبری در رسانه ها منتشر شده بود مبنی […]

خواندن مطلب →