زنان افغان سنت راشکستند

م. فقیهی راد همانطوریکه می دانید چندی پیش انتخابات  افعانستان بود و زنان افغان پس از گذشت سالهای طولانی سنت ها را شکستند ودر پای صندوقهای رای حضور پیدا کردند […]

خواندن مطلب →