بخشی از مصاحبه اختصاصی » جوانان امروز » با زیبا شیرازی شاعره ، ترانه سرا ، قصه گو

زیبا شیرازی در » جوانان امروز »  زیبا شیرازی :  من واقعأ فکر می کنم که ما زنان باید این جرأت را داشته باشیم در  قرن بیست و یکم که […]

خواندن مطلب →