مامور سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که سرگرمی اش فریب دادن زنان شوهر دار ..

مقدمه : این نامه ( مقاله)  به تحریریه جوانان امروز ارسال شده است و من فکر کردم شاید بد نباشد تا خوانندگان ما هم این  مطلب را خوانده و نظرشان را در موارد ذکر شده در این مقاله با ما در میان بگذارند ، باشد تا  کمکی شود برای نگارنده این مقاله  که با در نظر گرفتن نظرات شما عزیزان و تجربیات شخصی مشابهی در موارد ذکر شده بتوانید به نگارنده که همچنان در حال تحقیق و پژوهش است کمکی نموده و همچنین مردم ایران را هم از اینگونه جنایاتی که در بطن جامعه امروز ما در حال رخ دادن هست آگاه سازیم .

بدون فوت وقت شما را به خواندن مطلب زیر دعوت می نمایم که برگی است دیگر از جنایات رژیم جمهوری اسلامی که نه تنها به ایران و ایرانی صدمه میزند بلکه اعتقادات مردم را هم به چالش می کشد و همه بار منفی جنایات اینان معطوف به اسلام و کتاب آسمانی قران می شود . 

 

متن ارسالی بدون هیچ گونه دخل و تصرف و یا تغییر توسط تحریریه جوانان امروز :

نویسنده مقاله : رونالد کافمن 

آیا شما کسی را میشناسید که تحت عنوان سید اولاد پیغمبر و سواستفاده اش از مامور سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بودن، بالاترین سرگرمی اش فریب زنان شوهر دار و همبستری اش با آنان باشد. و آیا شما کسی را میشناسید که با بهره برداری اش از شغل پرستاری و کارش در بیمارستان دومین حرفه اش سرقت الکل طبی و فروش آن به افرادی باشد که خودش آنها را معتاد به الکل نموده است؟

من این آقا را خوب میشناسم و این شخص, که ادعا میکند مامور سازمان اطلاعات  جمهوری اسلامی ایران هم میباشد, تحت عنوان پیر بزرگوار یارستان اهل حق, در کشور جمهوری اسلامی ایران و در ناف تهران به زندگانی فریب کارانه اش مشغول است و زندگی خوبی هم دارد:

من از یک خوانواده سنتی،  فئودالی، نظامی، و اهل حق، کرد زبان ایران میایم. ولی سالهای سال است که به عنوان یک سیتیزن آلمان، در اروپا زندگی میکنم:

یارستان اهل حق، که از قرن هفتم هجری برابر با  قرن سیزدهم میلادی، نامشان در کشور های اسلامی شده خاورمیانه  بر سر زبانهاست، و بطوریکه میگویند تعدادشان به حدود چهار میلیون میرسد، ترکیبی هستند از ادیان زرتشتی، بهین کشی، مسیحی، کلیمی، مزدکی، معنوی، خرمدینان و سایر مردمان آزاده کشور های اسلامی شده ایران زمین، که از ابتدا پذیرای فرهنگ ظلم و ستم  اعراب مهاجم به سرزمین هایشان نشدند. یارستان اهل حق  وارثان جنبشهای مبارزاتی چون سیاه جامگان، سپید جامگان، سرخ جامگان، قرمطیان، و ادامه دهنده راه صوفیان و آزاد مردانی همچون مولانا جلالالدین مولوی بلخی، منصور حلاج، عمادالدین نسیمی، و سردارانی چون  یعقوب لیث صفاری  میباشند، که در  ابتدا مسلحانه و بعد از آن به صورت غیر مسلحانه بر علیه ظلم، و ستم، و خرافه پرستی، امیرالمومنین های خونخوار و ظالم  عباسی و اموی، و دستنشاندگان شان  به پا خاستند و جانشان را نیز بر سر مبارزات شان نهادند:

از نظر من، هر کسی دارای هر مرام و هرمسلکی که باشد، در صورتیکه زحمتکش بوده و از حاصل دسترنج دیگران زندگی ننماید، و از طریق دانش به منظور روشن نمودن واقعییات گام بردارد، و به خاطر برقراری آزادی و دمکراتی و حقوق بشر در جامعه مبارزه نماید، یک اهل حق و یک انسان  واقعیست:

با تمام این تفاصیل، این هم  نمیتواند خوشایند باشد، که در بعضی از مراکز درویشی، یا به اصطلاح اهل حقی، مانند بگتر سفلی در کرمانشاه یا خانقاه اهل حقی  نظام آباد در تهران، پیران بزرگوار یارستان اهل حق، نه تنها اموال افراد ساده لوح را تحت عناوین مختلف، از آنان میگیرند، و  به پسر بچه گان ایمان داران  نیز تجاوز مینمایند، بلکه مردان شان را هم به مواد مخدر معتاد نموده، و در نهایت نیز، زنان شوهر دار  مراجعین را به خیانت وامیدارند. بطوریکه حتی بعضی از آن زنان فریبخورده، مانند پروین حسینی دختر احمد آجان پیر بزرگوار یارستان اهل حق، دارای فرزندان نامشروعی از پیران بزرگواری چون آقا آسید هوشیار حسینی، پیر بزرگوار یارستان اهل حق هم گردیده اند، که امروز سرگردانند:

کسی نیز نمیتواند اقدامی بر علیه این فریبکاری ها، و بی اخلاقیها، که در اینگونه مراکز مذهبی صورت میگیرند انجام دهد. چون بطوریکه شایع نموده اند، جمخانه، یا خانقاه نظام آباد تهران، شدیدا» مورد توجه مسولین جمهوری اسلامیست، و آقای آسیدهوشیار حسینی، که آن همه افراد بی گناه را به الکهل طبی معتاد نموده، و مسؤول به انحراف کشانیدن آنهمه زنان جوان مردم میباشد،  با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک دارد، و به قول اطرافیانش دستش در دست رییس جمهور است:

حقیقتش من با وجودی که بهترین سالهای عمرم را در زندان جمهوری اسلامی گذرانده ام، این شایعات را نمیتوانم باور کنم، چون تا آنجا که از زمان اقامتم در ایران به خاطر میاورم، معماران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی ایران، شعارشان قیام بر علیه فساد رژیم شاهنشاهی بود و  زناکاران را تیرباران و حتی سنگسار میکردند، بطوریکه سر و صدای مدافعان حقوق بشر نیز در آمد. حالا چطور ممکن است که بازماندگان آنان به انسان فاسد، دزد، زناکار و معتاد و معتاد کننده ای مانند آسید هوشیار حسینی بگویند، آقای سید هوشیار تو تنها برای ما جاسوسی خلق را بکن، ما هم شما را در فساد و در زنا آزاد میگذاریم  و حتی بچه های نامشروعی را نیز که از زنان شوهر دار به وجود آورده ای نادیده میگیریم، و اگر هم افرادی را با الکهل سرقتی بیمارستان محل کارت معتاد نمودی، و آنها را به کام  مرگ و بدبختی کشاندی، به فراموشی میسپاریم، چون تو برای ما خبر چینی مردم را میکنی و خبر چین خوبی هستی!:

از اینها گذشته،  بطوریکه اعضای خوانواده و دوستان هوشیار حسینی، به خوبی میدانند، این مرد از ابتدا به غایت از آیت الله خمینی و سیستمش متنفر بود، و او را عامل امریکا و اسرائیل، و انگلیس میدانست. چون هوشیار از دوستان صمیمی  آقای مسعود رجوی بود،  بطوریکه حتی به  هنگام اقامت هوشیار در  شهرستان ایلام، مسعود رجوی به بیمارستان محل کارش رفته بوده و از او دیدن کرده بود. پس چطور ممکن است که هوشیار حسینی، و دوست صمیمی آقای مسعود رجوی، اکنون مامور اطلاعات  جمهوری اسلامی از آب در آمده باشد:

تعفن بی ناموسی های مذهبی در تکایا و خانقاه ها ودر  بعضی از جمخانه های مرام و مسلک یارستان اهل حق به جایی رسیده است که آسید  کریم سر جم نشین جمخانه بگتر سفلی پس از تجاوز به پسر بچه شش ساله مرید اش به نام علی رضا میگوید » اینها باید ممنون هم باشند چون پسر بچه شان را تبرک کرده ام و او دیگر مریض نمیشود» و خانم اختر حسینی به قول اهل حق ها » زن آقا اختر» پس از بر ملا شدن زنای برادرش هوشیار با پروین حسینی دختر احمد آجان و به وجود آمدن دو بچه نامشروع  میگوید » هر چه باشد، این بچه ها از خوانواده خودمان هستند و اهل حق زاده اند، مردم نیز هیچ غلطی نمیتوانند بکنند چون هوشیار با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری میکند و دستش در دست رییس جمهوری اسلامی ایران است»

دوست عزیزم، مسؤول سرگردانی این بچه های نا مشروعی که آقای آسید هوشیار حسینی، پیر بزرگوار یارستان اهل حق، با زنان شوهر دار مردم پس انداخته اند، کیست، چه سازمانی، چه دینی، و چه حکومتی میباشد؟!:

از این جهت، به پیوست این میل مقاله ای برایتان میفرستم، که شرح قسمتی از زندگانی من در ایران و در اروپا میباشد. چون مشگلاتی که مراکزی از نوع خانقاه، یا جمخانه نظام آباد تهران، برای مردم به وجود آورده اند، تنها و تنها به دست مردمان آگاه ای قابل حل اند، که مبارزه فرهنگی را بر مشاجره و نزاع ترجیح میدهند:

این مقاله تحقیقاتی هنوز کامل نیست، و من به زمان نیاز دارم تا تمامی اطلاعات لازم را برای روشنگری خوانندگان در آن درج نمایم. بنابراین به دو دلیل میباید همیشه تازه ترین نسخه اصلاحی این مقاله را مورد مطالعه قرار داد:

دلیل اول نزد خودم محفوظ است، و من در زمان مناسب آنرا اعلام میدارم:

 دلیل دوم این است که من در حال حاضر در تخصص خودم کار نمیکنم، و گاهی تا هجده ساعت در روز کار میکنم لذا وقت بسیار کمی دارم. اما مطمعنم که این کارم را که به منظور روشنگری شروع کرده ام، در آینده نزدیک با موفقیت به پایان خواهم رساند. 

 

مجله اینترنتی » جوانان امروز» هیچگونه مسئولیتی را در مورد مقالات افراد به عهده نگرفته و لزومأ نقطه نظر نویسندگان مطالب نقطه نظر این مجله نمی باشد .

4 پاسخ به “مامور سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که سرگرمی اش فریب دادن زنان شوهر دار ..

 1. توضیح در مورد Ronald:

  این آقا رو من می شناسم. اسمش حاجی حسینی و برادر همین آقا هوشیاره که اسمش رو زیاد می بره.

  اینا چند تا برادر بودند که یکیشون به اسم آسید فرج الله این دو تا برادرشو از بچگی آورد شهر و زیر پر و بال خودش گرفت.

  این برادرا هم با هر سختی که بود درسون رو خوندند البته همین آقای Ronald (آقا حاجی) دیپلمش رو نگرفت رفت استخدام ارتش شد بعد از انقلاب داییش واسش پاپوش درست کرد رفت زندان. بعد فراری شد رفت آلمان بعد باز چند وقت زن بچشم رفتند پیشش. اون یکی یعتی آقا هوشیار که کوچکتر بود درس خوند رفت دانشگاه کرمانشاه ادامه تحصیل داد همونجا هم از یه خانواده سرشناس زن گرفت و زندگی نسبتاً خوبی رو ساخت. بعدها برگشت تهران و به خاطر شغل پزشکی اش به همه کمک می کرد و اینو هر کسی اونو می شناسه می دونه. در عوض آقا حاجی آلمان شانس نیاورد و زنش جدا شد و بچه هاش رو هم ازش گرفت. اونم رفت با یه زن ۲۵ سال از خودش بزرگتر دوست شد و باهاش زندگی می کرد. از اون طرف زن سابقش با استفاده از قانون آلمان دائم به خاطر بچه ها ازش پول می گرفت . حاجی هم به خاطر عقده های درونی اش و احساس ناکامی اش نسبت به زن سابقش و حسادت به برادش این داستان ها رو سر هم می کرد و به فامیل و در و همسایه ارسال می کرد. حالا هم که کسی تحویلش نگرفته داره تو اینترنت پخش می کنه. اگه دقت کنید سرتاسر نوشته اش می خواد خواننده از برادرش حس بد پیدا کنه حال اونکه برادرش داره یه گوشه ای زندگیشو می کنه و زیادم اهل درویش بازی و این برنامه هام نیست.

  لایک

 2. تو چه آشغالی هستی؟

  تو پروینی؟

  تو با اون پدر کثافتت تمام دنیا را خراب کرده اید.

  تو باعث شدی پسر و دخترم هرگز نخواهند مرا ببینند.

  تو با اون خواهرهای آشغالت تمام آلمان را به گند کشیدید.

  لایک

  • بچه هات از خلق متغیرت خسته شدن
   بچه هات از اینکه به مادرشون احترام نمیذاشتی ناراحت بودن
   بچه هات از نسبتهای ناروایی که به خودشون و مادرشون میدادی خسته شدن
   بچه هات پدر میخواستن. تو پدر نبودی. گاهی دلت میخواست ازشون استفاده نمایشی بکنی سمتشون میومدی. بعد رهاشون میکردی و حسی بهشون نداشتی. اگر هم اصرار می‌کردند که بیشتر باهات ارتباط بگیرند با فحاشی به اونها و مادرشون و پدربزرگشون و فامیلها و حتی مادر خودت ازشون پذیرایی میکردی.
   من باور ندارم تو بد باشی. تو بد نیستی. بیماری. این رو همه بهت میگن. متاسفانه گوش نمیکنی و اصرار میکنی که به همین روند ادامه بدی. از خانواده ات و بچه هات که گذشت. اون رو هرگز نمیتونی درست کنی اما حداقل برای خودت ارزش قائل باش و پیگیر کار درمانت باش. با نامه پراکتی توی اینترنت هیچ اتفاقی نمیفته نه وضع افرادی که ازشون اسم میبری تغییری میکنه نه تو حالت خوب میشه. تو فقط وقتی حالت خوب میشه که خودت رو ببخشی و به خودت بپردازی.

   لایک

 3. آخه این حرفهایی که زدی خیلی خنده داره . خجالت نکشیدی این داستانها رو برای هوشی سرهم کردی.. مگه هوشی اصلن اسم تو رو میاره . یه گوشه زندگی آرومی داره .البته آرامشی که تو نداری. تو از هوشی هیچی کم نداشتی . تو هم میتونستی مثل هوشی برای بچه هات پدر باشی و برای همسرت شوهر. افسوس که زیاده خواهی ات و حقارت درونی ات نذاشت بخت باهات یار باشه . الان هم این حس بدبختی تو با بدنام کردن برادرت و زن سابقت و اتهام به این و اون خوب نمیشه. تو قضیه رو درست نفهمیدی آقا حاجی

  لایک

با سپاس از توجه شما به این مطلب

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.