محمد علی کشاورز : سلام، من خوبِ خوبم به یاری خدا مشکل خاص و چندانی ندا رم

   تکذیب رسمی خبر درگذشت محمد علی کشاورز هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما محمد علی کشاورز : سلام، من خوبِ خوبم  به یاری خدا مشکل خاص و چندانی ندارم . […]

خواندن مطلب →